Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 5. 4. 2017 se žáci oboru Strojírenské práce účastnili 16. ročníku soutěže oborných vědomostí a dovedností v Brandýse nad Labem. V konkurenci pěti škol se Marek Fíla umístil na prvním místě, neztratil se ani žák 2. ročníku Pavel Hanžl, který se umístil v polovině desetičlenného pole soutěžících. Děkujeme oběma za vzornou reprezentaci školy.