Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Den učitelů je tradiční příležitostí pro Liberecký kraj ocenit  vynikající pedagogické pracovníky ze všech škol v celém kraji. V letošním roce byla mezi oceněnými rovněž pracovnice naší školy paní vychovatelka Mgr. Helena Čeřovská, která pracuje jako skupinová vychovatelka na internátu.


Ocenění získala ve II. kategorii pod názvem Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost. Paní Čeřovská zahájila svou pedagogickou kariéru v pozici učitelky a vychovatelky na základní škole, později řadu let pracovala jako ředitelka základní školy. Následně působila v Libereckém inspektorátu České školní inspekce v pozici školní inspektorky pro základní vzdělávání. Posledních pět let se věnuje  žákům SOŠ Liberec. Gratulujeme k ocenění!