Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Již tradicí se stal ples Obchodní a Praktické školy. Po úvodním projevu pana ředitele se nám předvedla sympatická dvojice s pejsky a společně nám předvedli populární dogdancing.

Následovaly slavnostní nástupy a šerpování žáků závěrečných ročníků. Skupina ABC band vytvořila tu správnou atmosféru a zlákala mnoho tanečníků a tanečnic na parket. K radosti a veselí přispěla bohatá tombola. Návštěvníci plesu mohli vyhrát dárky hodnotné i žertovné. Ples byl nejen pro žáky velkým zážitkem.