Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V úterý 4. dubna se na půdě Technické univerzity v Liberci konal již 33. ročník recitační soutěže základních a praktických škol a odborných učilišť Chrastavská sloka. Tentokrát se její organizace ujala naše škola.

Soutěže se zúčastnilo 32 přednášejících z celkem 5 škol. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií podle věku. Výkony některých z nich byly excelentní, a to jak z hlediska náročnosti na zapamatování textu, tak z pohledu výraznosti a kvality přednesu.

A to mluvíme i o malých dětech z 1. kategorie (1.-3. třída). Práce poroty složené ze zkušených pedagogů byla proto velice náročná. Že se recitační dopoledne všem líbilo, o tom svědčila velká pozornost, kterou všichni přítomní přednášejícím věnovali. A byl to také nadšený a u některých i dlouhotrvající potlesk. V kategorii SŠ a OU se na 1. místě umístila žákyně Anička Reineltová s básní z vlastní autorské dílny, 2. místo obsadil s výrazným přednesem Tomáš Čejka a na 3. místě skončil s velmi poetickou a tklivou básní Florián Ptačín. Všichni jsou žáky naší školy, přičemž první 2 jmenovaní jsou ze sekce JÚ. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem soutěžícím za obrovskou snahu, porotě za nestranné a spravedlivé posouzení a vedení Technické univerzity v Liberci za poskytnutí zázemí, bez kterého by akce vůbec nemohla proběhnout.