Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 28.3.2017 se v areálu školního zahradnictví uskutečnila floristická soutěž ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem.

Soutěže se zúčastnily: žákyně naší školy, žáci SŠ hospodářské a lesnické školy Frýdlant a VOŠ a SŠ, Varnsdorf.

První místo v jednotlivcích obsadil žák SŠ hospodářské a lesnické školy Frýdlant.
Druhé a třetí místo obsadily žákyně SOŠ Jablonecká, Liberec.
Naše žákyně získaly krásné první místo v celkovém umístění družstev.