Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Poslední z našich plánovaných projektových dnů byl uskutečněn dne 9. 2. 2017 pro žáky 6.-8. ročníku ZŠ Orlí, odloučeného pracoviště Gollova ul. 394/4 z Liberce. Skupiny dětí (5 dívek a 5 chlapců) si vyzkoušely pracovní postupy v strojírenském  a zahradnickém oboru a v druhé části

 

projektového dne si prohlédly součásti školy a prezentační filmy s nabídkou ostatních oborů vzdělání. Z reakcí žáků máme dobré pocity, dětem se ativity líbily a zaujaly je.