Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V pondělí 30. 1. 2017 jsme pro žáky osmého a devátého ročníku Základní školy logopedické z Liberce připravili již čtvrtý projektový den se zaměřením na aranžování květin v zahradnickém oboru a kuchařské dovednosti v oboru provozní služby.

 

I tentokrát v druhé části dopoledne děti spolu s paní učitelkou a asistentkou absolvovaly exkurzi v areálu školy s prezentací nabídky oborů. Žáci odcházeli spokojení a "deváťákům" podle jejich vlastních slov projektový den u nás usnadnil jejich rozhodování při výběru střední školy.