Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Jako v pohádce, ve které dívka musela pro svých 7 bratrů zakletých do podoby havrana utkat košile z kopřiv a tím je zachránit, si mohly připadat žákyně 1. ročníku oboru Šití oděvů.

 

Při probírání tématu o tkaninách si vyzkoušely, jak se tká na tkalcovském stavu. Pomocí člunku zanášely přízi zvanou útek do prošlupu tvořeným osnovními nitěmi, potom útkovou nit přirazily paprskem k hotovému zboží a nakonec díky mechanismu s názvem „brdo“ vyměnily listy s nitěnkami, kterými jsou skrz očka protažené osnovní nitě. Tak došlo k výměně osnovních nití a celý cyklus se opakuje …

A už umíte tkát na tkalcovském stavu taky J