Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci zahradnického oboru ze všech ročníků vytvářeli vánoční aranžmá plné fantazie.

Soutěžní práce byly vystaveny v jídelně školy a mohly tak potěšit oči všech.

Všem soutěžícím děkujeme a gratulujeme vítězům!