Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Naše škola jako již tradičně v tomto čase pořádala v pátek 16. 12. a v pondělí 19. 12. sportovní dny pro žáky teoretické výuky.

Obě akce mají společného jmenovatele- zajímavé a vtipné disciplíny, perfektní organizaci a lákavé odměny pro nejlepší třídní týmy. Děkujeme organizátorům za přípravu a realizaci!