Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V rámci udržitelnosti projektu TechUp jsme oslovili regionální základní školy s pozváním na připravované projektové dny pro vycházející žáky.  V rámci těchto aktivit zajistíme dětem zajímavý program v dílnách odborného výcviku, který propojíme s exkurzí školy.