Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Nultý ročník festivalu je připraven jako doplňková akce k výstavě prací ze Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. Ve dvou dnech se zde návštěvníkům představily významné uměleckoprůmyslové školy z regionu.  Naše škola na akci participovala prezentací aranžmá zahradnického oboru.

 Festival proběhl jako živé a nekonformní tržiště informací, zkušeností a zážitků z prostředí uměleckého řemesla, a to zejména pro zájemce o studium na těchto školách, ale i příznivce současného studentského designu.