Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Zúčastněte se akce ve dnech 4. a 5. 11. od 10 do 17 hod. v Severočeském muzeu v Liberci.

Naše škola se této akce účastní a  bude se prezentovat zajímavým aranžmá od našeho zahradnického oboru.

UP 2016 online pozvanka