Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

I letos jsme se zúčastnili soutěže v aranžování Jiřinek v Hejnicích.

Za naši školu se jí 16.9. 2016 zúčastnily tři žákyně 3 ročníku:
Andrea Šiftová, Nikola Fedorková a Aneta Obberreiterová.

Soutěžily ve čtyřech disciplínách a z toho se umístily  dvakrát na třetím místě.
Výsledky nás velmi potěšily a děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.