Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci II. ročníku oboru Provozní služby se v praxi seznamovali s lesními plody.

 

Zejména s jejich sběrem, následným uchováním a uskladněním. Sběr jsme prováděli v místech našeho bývalého internátu a v oblastech kolem skokanských můstků...