Loading color scheme

Zahájení školního roku 1. 9. 2016

Žáci se sejdou 1.9. 2016 v 8:00 hod. před hlavním vchodem do školy v Jablonecké ul. Žáci oborů praktická a obchodní škola nastupují do  budovy JÚ v Lužické ulici 7 - pavilon B ve stejný čas.