Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci se sejdou 1.9. 2016 v 8:00 hod. před hlavním vchodem do školy v Jablonecké ul. Žáci oborů praktická a obchodní škola nastupují do  budovy JÚ v Lužické ulici 7 - pavilon B ve stejný čas.