Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Opravné zkoušky (reparáty) se konají 25.a 26. 8. 2016 od 8:00 hod. v budově školy, náhradní termíny hodnocení se konají  29. 8. 2016 a 30. 8. 2016 od 8:00 hod. také v budově školy. Náhradní  a opravné závěrečné zkoušky se konají dle harmonogramu v sekci: Průvodce studiem - Studium.

 

Mgr. Lenka Skrbková

zástupkyně ředitele