Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Náš týden turistických výletů nezačal nijak optimisticky, spíš jako v písničce: "Pršelo, jen se lilo…“.

Ráno jsme ještě doufali, že se počasí umoudří, ale bylo to horší. Vydali jsme se za deště, který houstl, po cestách necestách směrem na Prosečskou rozhlednu. Největší průšvih bylo, že si málo lidí vzalo pláštěnky nebo deštníky, takže během chvilky měli mokré věci až na kůži. Naštěstí u jednoho rybníka asi v půlce cesty vedoucí pan učitel Gašpar rozhodl, že půjdeme zpátky, došli jsme na Kunratickou a dostali jsme rozchod.

V úterý na zastávce nejdříve proběhla kontrola oblečení, jestli jsme všichni dobře na rozmary počasí vybavení. Bus nás vyvezl na Maliník, odkud jsme šli na přehradu Černá Nisa a pak dolů do Liberce. Zmokli jsme taky, ale měli jsme oblečení. A navíc nebylo cesty zpátky, šlo to jen dopředu.

Ve středu jsme nejdřív chtěli shrabat louku nad zahradnictvím a pak jít střílet ze vzduchovky nebo házet granátem, ale po necelé hodince začalo pro změnu zase pršet …   

Nejlepší den byl ve čtvrtek na Ještědu, to vyšlo super počasí, nahoře jsme viděli i svatbu, přišli jsme zpátky dolů až v půl druhé, bylo to perfektní.

V pátek pro změnu pršelo. Pan učitel Richter a ostatní učitelé pro nás připravili orienťák po škole a internátu, plnili jsme úkoly na stanovištích. My už můžeme prozradit, že jsme museli vymýšlet příběh, minulý týden prý měli vymýšlet slova a příběh na písmeno K, my jsme pro změnu dostali písmeno H.

Hodně hlášek hučelo hustě!!