Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve středu 15. června se koná v budově školy Jablonecká 999 od 15.30 hodin informační odpoledne pro přijaté uchazeče.  Pro uchazeče oborů Praktická a Obchodní škola se koná

v tento den informační odpoledne od 14.30 hodin v pavilonu B Jedličkova ústavu, Lužická 7, Liberec. Účast zletilých uchazečů a zákonných zástupců nezletilých uchazečů nutná.