Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V úterý 24.5.2016 jsme se zúčastnili odborné exkurze ve slévárně hliníku DGS.

Někteří z žáků poprvé viděli strojírenské pracoviště a byl na nich patrný respekt z roztaveného kovu, hluku a pracovního nasazení zaměstnanců. Během závěrečné diskuse se zástupci DGS byli žáci seznámeni s nároky a požadavky na nastupující zaměstnance.

Základní podmínkou je výuční list, bez kterého nemá cenu ani klepat na vrata.