Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Zveřejňujeme přehledně výsledky 3. kola přijímacího řízení.

 

Zápisové lístky, řádně vyplněné a podepsané uchazečem a jeho zákonným zástupcem odevzdávejte osobně na sekretariátu školy nebo v kanceláři administrativního pracovníka p. Lišky nebo písemně zašlete na adresu školy nejpozději v termínu do 9. července 2020. Zápisový lístek uchazeči vydá základní škola nebo příslušný krajský úřad.

pdf Výsledky 3. kola - obory E

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě.

Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek uchazečům vydá ředitel základní školy /uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště, adresa Krajského úřadu Libereckého kraje: U Jezu 642/2a, Liberec 2/. Dle platné vyhlášky je zápisový lístek uchazeč nebo jeho zákonný zástupce povinen odevzdat SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn – od oznámení rozhodnutí na webu školy či úřední desce, tj. do 9. července 2020 - kancelář č. 201 v I. patře školy, p. Liška.

Další podrobné informace naleznete na stránce věnované přijímacímu řízení.