Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci Obchodní a Praktické školy se v sobotu 14. 5. zúčastnili Abilympiády v Praze.

Soutěžili ve dvou disciplínách – cukrářství a dřevovýroba. V disciplíně cukrářství se Josef Boleloucký umístil na krásném 1. místě. Tomáš Čejka se umístil na 2. místě v disciplíně dřevovýroba.