Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Na začátku dubna jsme navštívili Technické muzeum v Liberci. Viděli jsme tam různé veterány

automobilů, motorek, ale nejvíce nás zaujala stará lokomotiva před muzeem (viz fotogalerie). Jelikož nám vychovatelé objednali krásné počasí, rozhodli jsme se vydat na internát pěšky.

Samozřejmě jsme dále nezaháleli a navštívili jsme náš oblíbený bowling, kde jsme již téměř stálí hosté. Někteří jedinci zašli raději na 5D kino v prostorách Babylonu.

V dubnu nesměla chybět ani sportovní činnost, proto byl uspořádán turnaj ve vybíjené. Zúčastnily se 3 týmy a mile nás překvapilo družstvo dívek, které porazilo chlapecký tým a tím pádem zvítězilo. Učitelé měli spoustu práce s přípravou závěrečných zkoušek, proto se nezúčastnili (my si ovšem myslíme, že měli strach, ale tak snad příště).

Do toho všeho nás navštívila ZŠ Aloisina výšina, kde si děti ze zájmového kroužku keramika prohlédly činnost a tvorbu našich žáků a vychovatelů.

To, co se koná poslední den v dubnu, tak samozřejmě nesmí chybět ani na internátu. Každý asi tuší, že máme na mysli čarodějnice. Naštěstí jsme nikoho neupálili, i když pár jedinců by si to zasloužilo. Když nastal čas večeře, žáci a studenti se sešli místo tradiční jídelny u netradičního ohně, kde si opekli buřty. Za zvuku kytary zazpívali nacvičené táborové písně a užili si zábavy okolo ohně. Někteří opékali vůbec poprvé buřta na ohni. A jiní zase nepodcenili přípravu a namalovali si nehty, zvýraznili řasy a použili make-upu a vyrazili mezi ostatní "táborníky."

Nyní už se chystáme na květnové akce, z nichž největší bude Majáles.

Za internát sepsaly M. Mertlová, T. Válková.