Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žákyně zahradnického oboru přispěly k oslavám Dne Země před libereckou radnicí.

Dívky měly připravené květináče a mnoho různých sazenic květin a zeleniny (rajčata, papriky, afrikány a podobně). Mnoha návštěvníkům, hlavně malým dětem, pomáhaly při sázení malých rostlinek do květináčů. Každý si tak mohl domů odnést  hezkou připomínku jara.