Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V těchto dnech ve školním zahradnictví u nás žáci Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, vykonávají odbornou praxi.

Mají zde možnost vyzkoušet si práce ve sklenících a prohloubit si znalosti v poznávání rostlin.