Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

pdf Stáhnout výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory E

Zápisové lístky, řádně vyplněné a podepsané uchazečem a jeho zákonným zástupcem odevzdávejte osobně na sekretariátu školy nebo v kanceláři administrativního pracovníka p. Lišky nebo písemně zašlete na adresu školy nejpozději v termínu, který bude upřesněn v aktualitách na webu školy a na úřední desce v návaznosti na termín otevření škol.

Přijímací řízení probíhá v letošním roce podle jiných pravidel. Změny se také týkají odevzdávání zápisových lístků. V případě nejasností a dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Další podrobné informace naleznete na stránce věnované web link16 přijímacímu řízení.