Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V úterý 5.4.2016 se v SOU Hubálov setkali při 15.ročníku soutěže odborných dovedností a vědomostí strojírensky zaměřených "E" oborů žáci ISŠ Brandýs nad Labem, SOU Radotín, SOŠ Liberec, SOU Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav a SOU Hubálov. Naši školu reprezentovali Marek Fíla a Jan Polach.

Celkem bylo 10 soutěžících , žák Jan Polach se umístil na 8 místě a žák Marek Fíla na velmi pěkném třetím místě. Za odměnu obdržel užitečnou cenu – gola sadu. Všichni soutěžící si odnesli malé upomínkové dárky a pěkné vzpomínky. Opět jeden z velmi vydařených dnů.