Loading color scheme

Velikonoční dílnička na DDM Vikýř

V neděli 20. března 2016 proběhla velikonoční dílnička v rámci spolupráce s DDM Vikýř v Jabloneci nad Nisou. Děti si zde měli možnost vytvořit velikonoční dekorace za pomoci žákyně naší školy.