Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V neděli 20. března 2016 proběhla velikonoční dílnička v rámci spolupráce s DDM Vikýř v Jabloneci nad Nisou. Děti si zde měli možnost vytvořit velikonoční dekorace za pomoci žákyně naší školy.