Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Dne 18. 3. 2016 se žáci zahradnického oboru zúčastnili odborné exkurze na výstavu FOR GARDEN v Praze. V rámci výstavy se žáci zúčastnili také floristické soutěže OTVÍRÁNÍ JARA 2016.


Žákyně 2. ročníku Andrea Šiftová získala krásné 2. místo v celkovém bodovém hodnocení.