Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Letošního 33. ročníku soutěže v recitaci (Chrastavská sloka) jsme se 16. 3. zúčastnili  s nebývale  početným týmem 9 žáků.

Všichni recitátoři úspěšně zvládli svá vystoupení a skvěle reprezentovali naši školu. Odborné porotě se nejvíce líbila Anežka Landová, a s básničkou „Patnáct“ získala 1. místo – gratulujeme. Rovněž další oceňovaná místa jsme si rozdělili v tomto pořadí: 2. místo Michal Hruška, 4. a 5. místo náleží Radimu Hotovcovi a Sabině Kučerové. I naši další recitátoři - Kristýna Albrechtová, Tereza Hellová, Nikola Hájková, Božena Džurbanová, Kristýna Pletichová - si zaslouží naše poděkování.