Loading color scheme

Chrastavská sloka

Letošního 33. ročníku soutěže v recitaci (Chrastavská sloka) jsme se 16. 3. zúčastnili  s nebývale  početným týmem 9 žáků.

Všichni recitátoři úspěšně zvládli svá vystoupení a skvěle reprezentovali naši školu. Odborné porotě se nejvíce líbila Anežka Landová, a s básničkou „Patnáct“ získala 1. místo – gratulujeme. Rovněž další oceňovaná místa jsme si rozdělili v tomto pořadí: 2. místo Michal Hruška, 4. a 5. místo náleží Radimu Hotovcovi a Sabině Kučerové. I naši další recitátoři - Kristýna Albrechtová, Tereza Hellová, Nikola Hájková, Božena Džurbanová, Kristýna Pletichová - si zaslouží naše poděkování.