Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 16. března se žáci oboru Stravovací ubytovací služby zúčastnili III. ročníku gastronomické soutěže „Srdce na talíři“. Téma soutěže bylo Velikonoce, oslava jara. Soutěž pořádala SOŠ a SOU, Městec Králové pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů.

Žáci Š. Mackeová, A. Nováková a K. Mašková, B. Zeman důstojně reprezentovali naši školu a získali cenné zkušenosti. Děkujeme.