Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

 Díky odvedené práci na údržbě zeleně v prostorách IQLANDIE si měli možnost žáci prohlédnout expozice a planetárium.


Žáci třetího ročníku zahradnického oboru navštívili 26.1. IQLANDII Liberec. Interaktivní expozice jsme si všichni moc užili.