Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve čtvrtek 21. ledna jsme pozvali vycházející žáky ZŠ Turnov, Zborovská 519 na další ze série projektových dnů. Děti pracovaly v kovářské dílně a vyzkoušely si i aranžérské techniky na dekorativních předmětech ve školním zahradnictví. Program žáky zaujal

a byl pro ně zajímavým zpestřením a exkurzí do odborného výcviku naší střední odborné školy.