Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V kapitole Pro uchazeče -> Přijímací řízení 2016/17 naleznete podrobné informace k přijímacímu řízení včetně odkazu na stažení formuláře přihlášky, počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání a kritéria přijímacího řízení.

Krátká videa a další informace o oborech naleznete v kapitole Pro Uchazeče.

Podrobné informace Vám poskytne pan David Liška na telefonu 484 482 102.