Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V pátek 15.1. jsme pro žáky základní školy z Gollovy ulice pořádali projektový den se zaměřením na ruční zpracování kovů - kovářské práce a "ochutnávku" zdobení dekorativních předmětů ve školním zahradnictví. Návštěvu žáků z devátého

ročníku jsme propojili s prezentací vzdělávací nabídky naší školy a pozvánkou na nadcházející den otevřených dveří.