Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci druhého a třetího ročníku oboru strojírenské práce instalovali plotové dílce v rámci odborného výcviku v zahradě zákazníka z centra Liberce díky příznivému počasí ještě v druhé polovině prosince. Foto M. Drahoňovský