Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žákyně A. Högerová a T. Bradáčová z 3.C se zúčastnily jako poradkyně a pomocnice v  předvánoční dílničce na ZŠ Kaplického Doubí.

Zde pomáhali místním žáčkům a jejich rodičům s tvorbou vánočních svícnů.