Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 2.12.2015 obdrželi výchovní poradci základní škol při schůzce v Pedagogicko-psychologické poradně křížovku, kterou jim zadal pan ředitel PhDr. Milan Adamec a výchovná poradkyně Ing. Milena Hanyková z naší školy.


Tajenku měli zájemci vyluštit a do 10.12.2015 odeslat na adresu do školy.

V soutěži byly vylosované 3 výherkyně, které nám poslaly správně vyluštěné tajenky:

  1. Hana Mandíková, ZŠ a ZUŠ Jabloňová
  2. Marcela Lubasová Mrázková, ZŠ Vrchlického
  3. Pavlína Lejsková, ZŠ Orlí, Liberec

Jako odměnu od nás obdrží krásné výrobky našich žáků. Gratulujeme.