Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V sobotu 28.11. 2015 jsme pořádali první z dnů otevřených dveří. Akce se setkala se zájmem uchazečů a rodičů nejen z Liberce a okolí, ale i ze vzdálenějších míst kraje. Děkujeme Všem za návštěvu!