Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Přinášíme Vám seznam akcí, kde nás v době adventu najdete a kde si můžete zakoupit výrobky našich žáků.

Vánoční prodejní trhy na Krajském úřadu LK – prodej žákovských výrobků

25. 11. 2015

Domov důchodců Františkov – prodej žákovských výrobků advent

26. 11. 2015

Adventní prodej Vratislavice – prodej výrobků žáků

28. 11. 2015

Vánoční prodej žákovských prací – den otevřených dveří na SOŠ Jablonecká

28. 11. 2015

Vánoční dílny v zahradě pro děti zaměstnanců SOŠ

11. 12. 2015

ZŠ Barvířská ul., Liberec - vánoční prodej žákovských výrobků

12. 12. 2015

Domov důchodců Františkov – prodej vánočního zboží

17. 12. 2015

Vánoční prodejní trhy SOŠ Jablonecká, Liberec – žákovské práce

18. 12. 2015