Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Třída strojařů se zúčastnila Dnů GIS, které se letos uskutečnily na Technické univerzitě v Liberci.

Naše škola je partnerem této akce a jejím cílem je zpřístupnit problematiku geografických systémů žákům škol i veřejnosti. Žáci si vyzkoušeli chytré mapy, hledali geologické zajímavosti, cyklotrasy, mohli se seznámit s problematikou migrace, povodní a sucha či si vyzkoušet pokusy s vodou nebo "pošlapat" mapu.