Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Tak by mohl být popsán přístup některých studentů zde na internátu.

Nicméně je to i známá společenská hra, která byla sehrána již v prvním týdnu v září. Herní soutěže se zúčastnilo 20 dětí. Další žáci vystupovali v rolích rozhodčích. O týden později si hru dohráli finalisté, přičemž vítězka dostala věcnou odměnu.