Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Vydávání potvrzení žákům zajišťuje administrativní pracovník David Liška v kanceláři č. 201 v I. patře hlavní školní budovy. Jedná se zejména o tyto doklady - potvrzení o studiu pro zaměstnavatele,

potvrzení o studiu na žákovské průkazy, potvrzení pro správu sociálního zabezpečení atd. Při žádosti o potvrzení žák předkládá průkaz totožnosti.