Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Školní rok 2015/2016 zahájíme v úterý 1.9. 2015 v 8.00 hodin v prostoru hlavního vchodu v Jablonecké ul. 999. Žáci stráví ve škole cca 2 vyučovací hodiny.

Žáci obchodní a praktické školy zahájí výuku v 8.00 hodin v pavilonu B Jedličkova ústavu, Lužická ul. 7.