Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V úterý dne 16. června 2015 pořádáme pro všechny přijaté uchazeče ke vzdělávání do I. ročníků informační odpoledne. Pro obory s výukou v Jablonecké ul. se koná od 15.30 v školní jídelně SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, pro obory s výukou v Jedličkově ústavu se koná od 14.30 v místě konání pohovorů, tj. v pavilonu B, Jedličkův ústav, Lužická ul. 7, Liberec.

Budou poskytnuty informace k nástupu ke studiu, školnímu řádu, organizaci studia, pořizování pomůcek pro odborný výcvik, stravování, ubytování na internátu apod.