Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 28. 5. 2015 jsme se s žáky závěrečných ročníků vydali na celodenní výlet do Jizerských hor.

S žáky jsme navštívili Muzeum výroby hraček v Jiřetíne pod Bukovou. Posléze jsme se přemístili do Horního Maxova, kde na nás čekala musherka Jana Henychová se svými 27 husky psy a fenkami a závěr už tak krásného dne jsme završili v restauraci Královka s možností výhledu na rozhledně Královka.