Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 26.5.2015 se vydali na školní výlet žáci 1. a 3. ročníku zahradnického oboru.


Letos se vydali do Turnova a na Malou Skálu. Část trasy byla zpestřena jízdou na koloběžkách. Výlet byl zakončen opékáním špekáčků.