Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 22.5.2015 se vydali v rámci výuky žáci 3. ročníku oboru zahradnické práce na návštěvu Botanické zahrady v Libereci.


Tam si prohlédli nový pavilon exotických vodních rostlin, celou krásně rozkvetnou zahradu a kvetoucí agáve.