Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

„Kulový blesk“ je název známého filmu, ale v SOŠ Liberec představuje i celodenní aktivitu pro všechny žáky druhých ročníků. Nápad se zrodil v hlavách učitelů v rámci projektu Triangl a od roku 2012 pravidelně v květnu probíhá, letos již 4 rokem.  Žáci se učí respektu k jiným povoláním a poznávají práci spolužáků v ostatních oborech školy.

scan-z-deniku