Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se konal "Čarodějnický rej" pro žáky Obchodní a Praktické školy.

Žáci se zúčastnili sportovních klání, dobře se najedli a ti, kteří se tematicky oblékli, měli velkou šanci získat krásné dárečky. Jak jsme trávili slunečné dopoledne, se podívejte v následující fotogalerii.